AED na cestách

Mnohá města se chlubí tím, že zdraví a život občanů je pro ně na prvním místě, a rovněž to i mnohá dokazují. Při své cestě po Spojených státech amerických jsem byl velmi překvapen, že například v Los Angeles, patří k základnímu vybavení většiny veřejných míst automatický defibrilátor. Tato skutečnost mě natolik zaujala, že jsem začal pátrat po podrobnostech. Místním policistou mi bylo vysvětleno, že každý přece ví, že pokud dojde k nějaké srdeční příhodě, je v mnoha případech nutné použít elektrošok a to velmi rychle, sanitka má dojezd rychlý, ale záleží na každé minutě a tyto přístroje umožňují to, aby postižený dostal o něco lepší péči od laika, protože šance na přežití se snižuje každou minutou. Chápavě jsem vyslechl i jeho krátkou přednášku o první pomoci, poděkoval mu a jen přemýšlím kdy bude něco podobného i na veřejných místech v naší zemi.

 AED na veřejných místech

Položme si prostou otázku "Proč používat AED na veřejných místech"? Odpověď je poměrně jednoduchá: "Proč nečinně či méně efektivně čekat až do příjezdu lékaře, když se můžeme s pomocí automatického defibrilátoru pokusit zachránit život postiženému sami"! Zdá se Vám to příliš složité, zodpovědné, či z toho máte dokonce strach? Není třeba se ničeho obávat. AED přístroje jsou vytvořeny právě pro laiky, kteří nejsou žádnými odborníky v oblasti kardiologie. Přístroj nejprve vyhodnotí srdeční aktivitu postiženého a doporučí či nedoporučí provést výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Přístroj je rovněž vybaven hlasovou nápovědou, která vede zachránce v průběhu celého poskytování první pomoci, čímž dodají člověku potřebné informace a zároveň více potřebného klidu, jelikož celé rozhodování neleží pouze na něm.

AED přístroj je neocenitelným pomocníkem, pokud se člověk dostane do situace, kdy on sám má poskytnou první pomoc člověku s infarktem. Jistě v takové situaci uvítá profesionálního pomocníka, který bude připraven někde na blízku a velký díl práce převezme na sebe.

 Proč právě AED

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept – včasná defibrilace. Přesto náhlou zástavu srdce přežije méně než 5 % postižených, a to především proto, že se k nim pomoc v podobě defibrilátoru nedostane včas. Má-li být naděje na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí být defibrilace poskytnuta během několika minut.

Česká společnost je i přes velký pokrok v posledních letech, velmi liknavá k zavádění AED do praxe. Avšak již teď můžeme na některých veřejných místech vidět "první vlaštovky". Žádné větší sportovní utkání se již dnes neobejde bez připraveného lékaře a rovněž přichystaného defibrilátoru. Český hokejista Jiří Fischer vděčí právě automatickému externímu defibrilátoru, který byl součástí standardního vybavení stadionu, za záchranu svého života. Avšak není řečeno, že zástava srdce se přihodí pouze při vyhroceném sportovním utkání sportovci mezinárodní úrovně, a ne právě obyčejnému člověku někde na ulici, při nákupu či v autobuse. Jistě stojí za zvážení, zda by právě místa výskytu většího počtu lidí neměla být s naprostou samozřejmostí vybavena automatickým defibrilátorem, který může zachránit život vám, někomu z rodiny či komukoliv jinému.

created by SUPRAMAX spol. s r.o.