Projekt "Pomáháme společně"

Projekt "Pomáháme společně" je zaměřený na spolupráci v oblasti zajištění laické první pomoci a neodkladné resuscitace s použitím AED. Projekt systémově podporuje používání AED jako bezpečné pomůcky laika pro první pomoc a vzdělávání v moderních postupech a znalostech neodkladné první pomoci a resuscitace dle platných metodik ERC Guidelines 2010. Realizací tohoto projektu by mělo být dosaženo zlepšení poskytnutí laické první pomoci v situacích ohrožujících zdraví a chování v modelových situacích simulujících mimořádné události.

Automatizované externí defibrilátory (AED) představují bezpečný a efektivní způsob léčby náhlé zástavy oběhu v terénu. Využití AED laikem umožňuje aplikaci defibrilačního výboje mnoho minut před příjezdem profesionálních týmů. Na základě aktuálně platných doporučení Evropské rady pro resuscitaci (ERC) vydaných v roce 2010 by měly být AED umístěny na veřejných místech, kde jsou náhlé zástavy oběhu často spatřeny. Pokud jsou na těchto místech přítomni vyškolení laici, mohou postiženým účinně pomoci. Veřejně dostupná defibrilace může zvýšit podíl laicky resuscitovaných a defibrilovaných obětí náhlé zástavy oběhu. Automatizovaný externí defibrilátor dostupný na veřejných místech tak představuje jedinou možnost, jak zkrátit defibrilační čas a tím i zvýšit šanci na přežití u obětí náhlé zástavy oběhu. Umístění přístrojů AED se řídí doporučením Evropské rady pro resuscitaci (ERC). Místa, kde je již přístroj AED instalován a je možné ho použít je označeno mezinárodním symbolem "AED" a doplňkovým symbolem "Bezpečné místo".

Podívejte se do registru AED: místa s defibrilátory

Pro účely kvalitní defibrilace s perspektivou dlouhodobého využití instalovaných zařízení je podmínkou úspěšné aplikace laické první pomoci používání AED třetí generace, které splňují nejpřísnější požadavky na obsluhu, bezpečnost a spolehlivost. Značnou výhodou disponují přístroje se systémem, který umožňuje defibrilovat dětské pacienty bez použití speciálních dětských elektrod.


 Popis AED defibrilátoru Philips FRx

Slouží jako velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí laické neodkladné první pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě (poruchy srdečního rytmu). AED byl vytvořen jako velmi účinná pomůcka, která se stala standardní součástí postupů při poskytování neodkladné první pomoci a to především pro laické záchranáře. Přístroj krok po kroku vede zachránce celým procesem pomoci a proto je vybavený hlasovou nápovědou a grafikou v českém jazyce s jasnými instrukcemi tak, aby umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc. Automatizovaný externí defibrilátor Philips HeartStart FRx nejprve po umístění multifunkčních elektrod dle jasných obrázků na hrudník pacienta vyhodnotí srdeční aktivitu postiženého a doporučí či nedoporučí provést bifázický výboj (zmáčknout jedno tlačítko). Upozorní důrazně zavolat záchrannou službu a pomocí hlasových příkazů navádí zachránce ke správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání dle jednoduché nápovědy. Automatizovaný externí defibrilátor Philips HeartStart FRx jako defibrilátor třetí generace splňuje požadavek na použití nejen pro dospělé, ale i pro děti a to bez nutnosti výměny nalepovacích elektrod, pouze použitím tzv. dětského klíče. Tento systém umožňuje kdykoli defibrilovat dětského pacienta bez časové prodlevy a nutnosti nákupu speciálních dětských elektrod. Defibrilátor FRx je odolný proti vlhku a stříkající vodě, prachu i pádu čímž je schopen pracovat i v extrémnějších prostředích a díky umístění v praktické brašně, která může sloužit i jako malá lékárnička je výborný pro použití v terénu. Přístroj umožňuje archivaci dat a jejich následnou interpretaci hlasově či přenosem do PC.


Dětský klíč

I přes jednoduchost použití je mezi laiky stále určitá nejistota při zacházení s AED. Abychom Vam přiblížili postup při použití defibrilátoru, tak jsme pro Vás připravili jednoduchou animaci, která Vás celým procesem provede krok za krokem a to včetně hlasové nápovědy. Flash animaci spustíte zde.

 Proč právě AED

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv, a často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný recept – včasná defibrilace. Přesto náhlou zástavu srdce přežije méně než 5 % postižených, a to především proto, že se k nim pomoc v podobě defibrilátoru nedostane včas. Má-li být naděje na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí být defibrilace poskytnuta během několika minut.

Česká společnost je i přes velký pokrok v posledních letech, velmi liknavá k zavádění AED do praxe. Avšak již teď můžeme na některých veřejných místech vidět "první vlaštovky". Žádné větší sportovní utkání se již dnes neobejde bez připraveného lékaře a rovněž přichystaného defibrilátoru. Český hokejista Jiří Fischer vděčí právě automatickému externímu defibrilátoru, který byl součástí standardního vybavení stadionu, za záchranu svého života. Avšak není řečeno, že zástava srdce se přihodí pouze při vyhroceném sportovním utkání sportovci mezinárodní úrovně, a ne právě obyčejnému člověku někde na ulici, při nákupu či v autobuse. Jistě stojí za zvážení, zda by právě místa výskytu většího počtu lidí neměla být s naprostou samozřejmostí vybavena automatickým defibrilátorem, který může zachránit život vám, někomu z rodiny či komukoliv jinému.


created by SUPRAMAX spol. s r.o.